Project
A
Zhongbo Office & Commercial Mixed Use Development

Jiangsu China

Jiangsu Zhongbo Investment Development Co Ltd

22,920 m² 丨 RMB 91.68 M 丨 2012 丨 Mixed Use 丨 Design Concept